Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kontakt

Do kogo można zwrócić się o pomoc?

W sprawach dotyczących uzyskiwania określonych liczb punktów ECTS za poszczególne przedmioty prosimy kontaktować się z odpowiednią osobą z danego wydziału (kierunku). Poniżej jest lista osób odpowiedzialnych za sprawy ECTS na poszczególnych wydziałach i kierunkach. Szczegółowe dane kontaktowe tych osób można znaleźć na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Koordynatorzy ECTS


Uczelniany Koordynator ECTS
dr hab. Izabella Pisarek


Wydział Ekonomiczny
Wydziałowy Koordynator ECTS 
dr inż. Adam Siwerski

Koordynatorzy kierunkowi: 
mgr Justyna Socińska (EKONOMIA)
mgr Katarzyna Jarosiewicz (ZARZĄDZANIE)
mgr Daniel Rodzeń (LOGISTYKA)
mgr Agnieszka Dembicka (GOSPODARKA PRZESTRZENNA)


Wydział Filologiczny
Wydziałowy Koordynator ECTS
Dr Eżbieta Szymańska - Czaplak 

Koordynatorzy ECTS poszczególnych instytutów – Wydział Filologiczny:
dr hab. Marek Dybizbański - filologia polska,
dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO - filologia słowiańska
dr hab. Teresa Smolińska, prof. U.O - kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Brzozowska, prof. U.O - europeistyka
dr Anna Ledwina - filologia romańska
dr Jadwiga Tarsa - język biznesu, filologia rosyjska, filologia rosyjska od podstaw, przekładoznawstwo stosowane
dr Elżbieta Szymańska-Czaplak - filologia angielska
dr Felicja Księżyk - filologia germańska.
dr Anna Krzywicka-Ustrzycka - język biznesu


Wydział Historyczno-Pedagogiczny 
Wydziałowy Koordynator ECTS
dr Piotr Sikora

Koordynatorzy kierunkowi:
dr Edward Nycz (PEDAGOGIKA) 
dr hab. Grzegorz Francuz (FILOZOFIA) 
mgr Michał Wanke (SOCJOLOGIA) 
mgr Krzysztof Kowalski (EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH) 
dr Piotr KLIMONTOWSKI (politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
dr Barbara CURYŁO (stosunki międzynarodowe)
dr Anna Gołębiowska (HISTORIA) 
dr Katarzyna Skałacka (PSYCHOLOGIA) 
dr Agnieszka Włoch (PEDAGOGIKA, STUDIA EDUKACYJNE) 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Wydziałowy Koordynator ECTS 
dr Jerzy Michael

Koordynatorzy kierunkowi:
dr Piotr Urbaniec (MATEMATYKA I INFORMATYKA) 
mgr Agnieszka Wendykier (FIZYKA) 

Wydział Chemii 
Wydziałowy Koordynator ECTS 
dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO

Koordynatorzy kierunkowi:
dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO (CHEMIA) 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Wydziałowy Koordynator ECTS
Dr Maciej Wyszyński

Koordynatorzy kierunkowi:
dr Anna Kocorek (BIOLOGIA) 
dr Urszula Karwaczyńska (OCHRONA ŚRODOWISKA)
dr Krzysztof Badora (ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU) 
dr Janusz Nowak (EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA)
dr inż. Daniel Janecki (INŻYNIERIA ŚRODOWISKA)
prof. dr hab. Olga Zhuk (BIOTECHNOLOGIA)


Wydział Teologiczny
Wydziałowy Koordynator ECTS
Ks. dr hab. Dariusz Krok


Koordynatorzy kierunkowi:
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO (TEOLOGIA)
Ks. dr hab. Dariusz Krok (NAUKI O RODZINIE)
Dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UO (MUZYKOLOGIA)
Ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO (KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA)


Wydział Prawa i Administracji
Wydziałowy Koordynator ECTS
dr Joanna Ryszka

Studium Języków Obcych
Koordynator:
mgr Jerzy Szczerba