Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje dla studentów przyjezdnych

Informacje praktyczne

  • Możesz posługiwać się kartami kredytowymi. Na Uniwersytecie istnieje  bankomat  banku PEKAO S.A.
  • Z dworca PKP i PKS dojedziesz na Uniwersytet autobusem numer 11 albo pieszo - czas dojścia do campusu Uczelni  to około 20 minut.

Zakwaterowanie

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w domu studenta ("Niechcic", "Kmicic", "Spójnik", "Mrowisko" w sumie 1800 miejsc) lub może udzielić pomocy w znalezieniu pokoju lub mieszkania poza kampusem.

Koszty utrzymania

Koszt miesięcznego utrzymania to około 1200 zł.

Opieka zdrowotna

Opieka medyczna dla studenta i doktoranta

Opieka lekarza pierwszego kontaktu
Studenci będący obywatelami naszego kraju objęci są bezpłatną opieką medyczną. Aby z niej skorzystać, należy zgłosić się na początku roku akademickiego do wybranego ośrodka medycznego, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i po dokonaniu wyboru lekarza podpisać odpowiednią deklarację.
Adresy placówek można znaleźć na stronie: www.nfz-opole.pl  – Informator o zawartych umowach
Należy jednak przestrzegać pewnych praw:
- studenci z województwa, w którym mieszkają i studiują jednocześnie, jeśli chcą zarejestrować się w ośrodku zdrowia blisko uczelni, muszą zrezygnować z korzystania z opieki lekarza rodzinnego blisko swojego domu;
- natomiast studenci spoza województwa, w którym studiują, musza zdecydować gdzie chcą korzystać z usług lekarza pierwszego kontaktu albo w miejscu stałego zamieszkania albo w miejscu studiowania. Na terenie kraju w danym momencie można mieć tylko wybranego jednego lekarza pierwszego kontaktu. Można go bezpłatnie zmienić dwa razy w roku kalendarzowym, za pozostałe zmiany pacjent ponosi koszt w wysokości 80 zł, chyba, że nie jest to związane ze zmianą miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej i innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.
Opieka specjalisty
Jeśli student musi skorzystać z porady specjalisty, może to zrobić korzystając z usług placówki, która ma zawartą umowę z NFZ. Do innych lekarzy niż stomatolog, okulista, dermatolog, onkolog i ginekolog należy mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Chory student
Niestety zachorowaliśmy, i co dalej?
- Podczas wizyty u lekarza należy okazać dowód ubezpieczenia, czyli dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
- Dokumentem takim może być: aktualnie potwierdzona przez pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA wraz z RMUA) wraz z ważną legitymacją studencką przypadku osób korzystających z ubezpieczenia dla członków rodzin, natomiast w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia.
- W nagłych przypadkach dokument taki może być przedstawiony w późniejszym czasie, np. po wyjściu ze szpitala – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia student ma prawo otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy. Zameldowanie nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Posiłki

Uczelnia nie posiada stołówki studenckiej.  Posiłki można konsumować  w licznych barach, które  funkcjonują sprawnie na Uczelni i w akademikach oraz w pobliżu kampusu (zobacz odniesienia w informacjach praktycznych).