Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

German studies (1-PRK-FG-D2)

(in Polish: Germanistik)
Master's degree studies
full time, 2 years
Language: German

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na kierunku Germanistik umożliwiają wybór spośród dwóch atrakcyjnych modułów, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu sąkonkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Germanistik odbywają się przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na kierunku Germanistik?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy.

W obrębie kierunku Germanistik poza kształceniem ogólnofilologicznym oferowane są następujące moduły do wyboru:

·FACHSPRACHEN, MEDIEN, KOMMUNIKATION – (języki specjalistyczne, media, komunikacja), przygotowujący do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w przestrzeni medialnej oraz w zakresie wielojęzyczności i komunikacji specjalistycznej. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak komunikacja specjalistyczna, dyskurs medialny, wielojęzyczność w Europie, język reklamy i perswazji, przekład specjalistyczny, zarządzanie i prowadzenie projektów w dziedzinie kultury

·LINGUISTIK, TRANSLATORIK, INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION – (lingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa), umożliwiający zdobycie wiedzy oraz doświadczenia lingwistycznego i translatorskiego, w tym umiejętności komunikowania się w wybranych rejestrach specjalistycznych. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne, socjolingwistyka oraz wybrane zagadnienia z językoznawstwa oraz interkulturowości

Student wybiera jeden z powyższych modułów i wówczas przedmioty wybranego modułu stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

Absolwent kierunku Germanistik posiada obok wysokich kompetencji językowych (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności.

Studia na kierunku Germanistik otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranego modułu  umiejętności translatorskie, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu pozwalają na podjęcie pracy jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://ger.wfil.uni.opole.pl/

Qualification awarded:

(in Polish) Magisterium z filologii germańskiej

Access to further studies:

Graduate of the programme is prepared for doctoral studies (EQF level 8) in related disciplines of the humanities or social sciences in Poland or abroad.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl