Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

German studies (1-PRK-FG-D3)

(in Polish: Germanistik)
bachelor's degree studies
full time, 3 years
Language: German

Informacje ogólne

Studia na kierunku Germanistik w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela

Czego uczy się na germanistyce?

Od drugiego semestru studenci kierunku Germansitik poza obligatoryjnymi przedmiotami z kanonu filologicznego mają możliwość dokonania wyboru spośród następujących modułów tematycznych zgodnie z własnymi preferencjami:

- TRANSLATORIK - moduł przedmiotów translatorycznych, przygotowujących w sposób szczególny do wykonywania zawodu tłumacza; studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych)

- DEUTSCH IN RECHT UND WIRTSCHAFT - moduł "język niemiecki w prawie i gospodarce" umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktycznej znajomości języka niemieckiego w rejestrach specjalistycznych prawniczym i ekonomicznym

- NIEDERLÄNDISCH - moduł nauki języka niderlandzkiego od podstaw, oferowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, pozwalający na zdobycie średniozaawansowanej znajomości języka niderlandzkiego (na poziomie B2) i stanowi dodatkowy atut w przypadku ubiegania się o pracę w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach.

- ERWEITERTES ENGLISCH - moduł rozszerzonej nauki języka angielskiego, który daje możliwość uzyskania dodatkowo wysokich kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz podstawowej orientacji w kulturze i historii Anglii i USA, literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz gramatyce języka angielskiego.

Działalność studencka

Co wyróżnia germanistykę na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie złożonego egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują tytuł licencjata germanistyki i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kontynuowanie nauki na studiach II stopnia

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku  ANGEWANDTE GERMANISTIK  lub  GERMANISTIK LEHRAMT

Terminy egzaminów dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzamin ze znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w trzech terminach do wyboru:

- 11.07.2019 r. o godz. 10.00 w sali 113;
- 24.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali 113;
- 27.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali 113.

Egzaminy odbędą się w Instytucie Filologii Germańskiej, pl. Staszica 1, 45-052 Opole (budynek LO, I piętro).

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat z filologii germańskiej

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl