Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > German Studies > (in Polish) Germanistik

(in Polish) Germanistik (1-PRK-FG-W2)

(in Polish: Germanistik)
Master's degree studies
full time, 2 years
Language: German

Studia niestacjonarne II stopnia

Studia na kierunku Germanistik (filologia germańska) w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród trzech atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu sąkonkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Instytut Filologii Germańskiej zlokalizowany jest przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na filologii germańskiej?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy.

W obrębie kierunku Germanistik (filologia germańska) oferowane są następujące specjalności do wyboru:

 • Lingwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa (Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation)
 • Literatura, kultura, zarządzanie kulturą (Literatur, Kultur, Kulturmanagement)
 • Glottodydaktyka i kultura regionu (Glottodidaktik und Kultur der Region)

Student wybiera jedną z powyższych specjalności i wówczas przedmioty specjalnościowe stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

Absolwent kierunku filologia germańska posiada obok wysokiej kompetencji językowej (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności.

Studia na filologii germańskiej otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranej specjalności umiejętności translatorskie, dydaktyczne, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu pozwalają na podjęcie pracy jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia Germańska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole

tel: +(48) 077 452 73 80

e-mail: ifg@uni.opole.pl

lub na stronie internetowej:

http://ifg.wfil.uni.opole.pl/

Qualification awarded:

(in Polish) Magisterium z filologii germańskiej

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl