Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Architektura krajobrazu (6-KRK-AK-D15)

II stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

Informacje ogólne

Studia na kierunku architektura krajobrazu II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Podstawowym celem programu kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu (II stopień) w Uniwersytecie Opolskim jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie realizacji toku kształcenia na pierwszym inżynierskim stopniu kierunku Architektura Krajobrazu.

Czego się uczy na architekturze krajobrazu?

Student w toku studiów oprócz przedmiotów podstawowych (np. Kształtowanie obszarów chronionych, Badanie struktury i funkcjonowania krajobrazu itp.) oraz kierunkowych (np. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Rola i kształtowanie terenów zieleni i zadrzewień, Szkółkarstwo itp.) realizuje także przedmioty, które poszerzają jego wiedzę w innych obszarach np. Jak założyć własna firmę, czy wybierając dodatkowe przedmioty (zgodnie z własnymi zainteresowaniami) z puli kursów stałych lub ogólnouczelnianych.

W standardzie znajdują się przedmioty, które mają na celu rozwinięcie u studenta umiejętności prowadzenia badań naukowych (np. Badania naukowe pracowników jednostki)

Co można robić po tych studiach?