Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna (7-KRK-CHK-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z chemii

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu z chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych poszerzoną o umiejętność charakterystyki właściwości składników czynnych i substancji pomocniczych stosowanych we współczesnych kosmetykach. Zna język obcy na poziomie B2 oraz potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem angielskim z zakresu chemii. Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w zakresie analizy chemicznej materiałów kosmetycznych, monitorowania i kontroli jakości kosmetyków, bezpiecznego ich stosowania oraz oceny oddziaływania kosmetyków na środowisko. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz firm produkujących kosmetyki, firmach farmaceutycznych itp. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku chemia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Chemii z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl