Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Nowoczesne Materiały Polimerowe

Nowoczesne Materiały Polimerowe (7-KRK-NMP-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Chemia na UO

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego powstał 1 września 2008 roku w wyniku podziału ówczesnego Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii. Ma jednak o wiele dłuższą, bo ponad 50-letnią  tradycję:http://wch.uni.opole.pl/historia-wydzialu/ 
Aktualnie wydział posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.  Specjalności na drugim stopniu


Studia II stopnia – sylwetka absolwenta


Chemia biologiczna (2-letnia) – sylwetka absolwenta. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym,  laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Uwaga: studia 2- letnie przewidziane są dla absolwentów 3-letnich studiów licencjackich, a rekrutacja odbywa się latem.


* Nowoczesne materiały polimerowe (2 oraz 1,5 roczne) – sylwetka absolwenta. Absolwent ma pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów (materiałów polimerowych). Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, w tym kompozytów polimerowych, ich syntezą i przetwórstwem a właściwościami użytkowymi. Zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Uwaga: studia 1,5 roczne przewidziane są dla absolwentów 3,5 rocznych studiów inżynierskich i w tym przypadku rekrutacja odbywa się zimą.
 

Co można robić po tych studiach


Praca w laboratoriach chemicznych zakładów, placówek naukowych i badawczo-rozwojowych, biologiczno-rolniczych, ochrony środowiska, w przedsiębiorstwach przetwórstwa materiałów polimerowych. Nasi absolwenci pracują w tych jednostkach zarówno w kraju jak i w krajach UE. 
Wyróżniający się studenci mogą wybrać karierę naukową i kontynuować naukę w Studium Doktoranckim.

Dlaczego warto studiować chemię na UO


Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.
Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania  o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje  w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału.
Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Funkcjonują Środowiskowe oraz Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie chemii. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii

Dalsze studia:

Możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma ugruntowaną wiedzę z chemii, biegłość w obszarze chemii polimerów oraz zna metodologię rozwiązywania problemów naukowych. Zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach anali- tycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku chemia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Chemii z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl