Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Design i komunikacja społeczna > Design i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Design i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (2-PRK-DES-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Co to jest design?

Design, inaczej projektowanie społeczne, to szerokie, kompleksowe podejście, obejmujące następujące zagadnienia:

– myślenie projektowe (design thinking);
– projektowanie dóbr i usług;
– projektowanie różnych form komunikacji międzyludzkiej;
– badania społeczne zorientowane na potrzeby klientów.

 Kompetencje, które zdobywasz po studiach:

Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej. Na naszych studiach:

•    poznasz różne formy komunikowania – w tym także metody kreatywnego pisania tekstów komercyjnych (reklamowych), informacyjnych, publicystycznych i naukowych oraz podstaw projektowania graficznego
•    zrealizujesz badania i analizy w obszarze projektowania społecznego
•    poznasz problematykę badań ewaluacyjnych, etnograficznych oraz analizy jakościowej, ilościowej, sieciowej i wizualnej
•    nauczysz się wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych wspomagających badacza (np.: SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne)
•    zaplanujesz swoją karierę zawodową
•    poznasz metody zarządzania projektami i zespołami

Praktyki zawodowe są realizowane po drugim roku studiów:  w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

Zobacz pełen program studiów dla kierunku Design i komunikacja społeczna: PROGRAM STUDIÓW

Praca po studiach

Rynek pracy dla specjalistów zajmujących się projektowaniem społecznym rozwija się bardzo dynamicznie. Wiedza o projektowaniu (usług, relacji i produktów) oraz komunikacji daje szerokie możliwości pracy w różnych zawodach i wielu typach organizacji prywatnych i publicznych:
•    agencjach badawczych i reklamowych
•    biurach projektowych
•    instytucjach kultury
•    urzędach i instytucjach publicznych
•    mediach tradycyjnych i Internetowych
•    w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w Internecie
•    stowarzyszeniach i fundacjach społecznych

Dlaczego warto wybrać kierunek Design i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Opolskim?

W ramach naszych studiów kładziemy nacisk na społeczne i kulturowe aspekty projektowania.
Oferujemy zajęcia wzbogacające wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, są to między innymi przedmioty: Historia projektowania społecznego, Historia architektury, Historia sztuki, Zrównoważony rozwój.

Doskonalimy komunikację werbalną i wizualną, w ramach zajęć takich jak: Teoria i praktyka komunikacji, Ikonosfera i kompetencje wizualne, Warsztaty pisarskie, Podstawy projektowania graficznego.

Przedstawiamy możliwości badań przestrzeni Internetu, przykładowe zajęcia podejmujące te zagadnienia to: Technologie informacyjne,Media cyfrowe i przemysły kreatywne.

Wprowadzamy w zagadnienia zarządzania projektami i grupami – między innymi w ramach takich zajęć: Zarządzanie kreatywnymi projektami i zespołami; Partycypacja społeczna, Badania ewaluacyjne, Projektowanie strategiczne.

Nasi studenci założyli Studenckie Koło Designu „Kwadratura”, w którym realizują ciekawe pomysły społeczne i wspomagające przyszłą karierę zawodową.

Indywidualnie podchodzimy do rozwoju każdego studenta. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w formie nowoczesnej: warsztaty, laboratoria, e-learning, jak i klasycznej: wykładów, seminariów.

Możliwość kontynuowania studiów na II stopniu:

Absolwent socjologii może kontynuować edukację na studiach magisterskich na różnych kierunkach społecznych i humanistycznych.
Polecany przez nas kierunek to socjologia studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Opolskim  (w języku polskim lub angielskim)  w ramach jednego z pięciu specjalistycznych modułów:

– Design i projektowanie społeczne
– Intercultural Communication (studia w języku angielskim)
– Badania socjologiczne w praktyce społecznej
– Socjologia problemów społecznych
– Socjologia organizacji

Zapraszamy na naszą stronę internetowąDESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Znajdź nas na Facebooku:  @SOCJOLOGIA.OPOLE

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl