Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej > Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-DKK-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Dla kogo Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej?

Studia na Uniwersytecie Opolskim – jako pierwsze w Polsce – umożliwiają absolwentom zdobycie przyszłościowego zawodu asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca.

Kierowane są do:

- osób lubiących wyzwania i poszukujących nowoczesnej ścieżki kształcenia;

- nauczycieli pragnących podnieść swoje kompetencje w ramach doskonalenia zawodowego i wesprzeć swoich cudzoziemskich uczniów;

- studentów kierunków nauczycielskich chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 

Co wyróżnia Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej?

Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej to innowacyjny i interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym studenci zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę humanistyczną (z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa), ale także nabywają kompetencje miękkie – niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

To studia w dwóch językach (w języku polskim i języku rosyjskim), podczas których studenci doskonalą umiejętności komunikacyjne w języku ojczystym oraz uczą się od podstaw języka rosyjskiego (opanowują go na poziomie płynnej komunikatywności – B2), a także zdobywają podstawowy warsztat translatorski.

Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej wyróżnia nie tylko nowoczesna ścieżka kształcenia, ale także nietradycyjna organizacja studiów. Studenci realizują zajęcia w sposób hybrydowy: online i stacjonarnie. Większość przedmiotów odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, więc studenci bez problemu mogą połączyć studia z pracą zawodową lub studiami na innym kierunku studiów. 

Działalność studencka

Studenci kierunku Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus, MOST, FORTHEM. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata Dwujęzyczności w komunikacji wielokulturowej oraz uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:

- pełnienia funkcji tłumacza w codziennych sytuacjach szkolnych;

- umożliwiania integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi i pracownikami szkoły;

- wspierania nauczycieli w pracy z uczniem cudzoziemcem;

- rozwiązywania konfliktów powstałych na skutek różnic kulturowych;

- angażowania się w proces nauczania języka polskiego jako obcego. 

Absolwenci Dwujęzyczności w komunikacji wielokulturowej znajdują zatrudnienie m.in. w:

- szkołach publicznych i prywatnych;

- świetlicach środowiskowych;

- instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej może kontynuować naukę (II stopień) na kierunkach: Filologia polska i Filologia rosyjska.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl