Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia (12-PRK-DZ-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, który wzbudza duże zainteresowanie, a wybierany jest przez osoby, które wiedzą, że w przyszłości będą:

  • ·dziennikarzami;
  • ·rzecznikami prasowymi,
  • ·social media menadżerami,
  •        badaczami mediów,
  •        specjalistami od komunikacji społecznej, marketingu, public relations lub reklamy.

Jako student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej zdobędziesz ogólną wiedzę, którą wykorzystasz bardzo konkretnie. Dowiesz się o podstawowych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji medialnych i politycznych. Poznasz niezbędne do pracy zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa, filozofii, socjologii, historii i politologii. Ponadto poznasz podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej – historię i teorię mediów, ich społecznego i kulturowego oddziaływania. Zapoznasz się z gatunkami medialnymi, sposobem kształtowania i badania opinii publicznej, a także wejdziesz w tajniki zarządzania tak informacją, jak i samymi mediami. Wiedzę tę będziesz mógł wykorzystać w praktyce podczas warsztatów dziennikarskich, realizowanych w czterech formach: radio, TV, prasa i Internet. Znacząca liczba przedmiotów związanych z filmem i kinem umożliwi Ci skuteczne przygotowanie do pracy dziennikarza w dziale kultury.

 Program studiów podzielony został na moduły, tak, abyś lepiej mógł skoncentrować się na kształtowaniu i ulepszaniu wybranych przez Ciebie umiejętności i kompetencji. Dostępne moduły możesz wybrać w zależności od własnych zainteresowań. Oferujemy Ci cztery najpopularniejsze kierunki:     

KOMUNIKACJA I FILM W GLOBALNYM ŚWIECIE*,

·DZIENNIKARSTWO PRASOWE,

·DZIENNIKARSTWO AUDIOWIZUALNE,

·PUBLIC RELATIONS I REKLAMA.

*Opcja ta została przygotowana w ramach projektu realizowanego we współpracy z Fundacją HumanDoc, współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat >>>

Czego uczy się na dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, gatunki dziennikarskie, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

Studenci mają do wyboru jeden moduł, z czterech zaproponowanych poniżej:

okomunikacja i film w globalnym świecie,

odziennikarstwo prasowe,

odziennikarstwo radiowo-telewizyjne,

opublic relations i reklama.

W gronie wykładowców są dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni Radio Sygnały. Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie Gazeta Studencka.

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej podpisał umowy o współpracy z wieloma podmiotami, dzięki czemu wielu studentów podejmuje pracę w redakcjach i agencjach już w trakcie studiów!


Działalność studencka

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Studenci biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu. Do dyspozycji czekana nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediów oraz w wyspecjalizowanych agencjach zajmujących się komunikacją społeczną i marketingiem. Będzie w stanie swobodnie funkcjonować na rynku nowych mediów. Nasi absolwenci pracują w najważniejszych redakcjach rozsianych po całym kraju; swobodnie kreują przekaz informacji, który codziennie trafia do setek tysięcy odbiorców. Dołącz do nas już dziś!

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Public Relations, Europa Master, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.
 
Kierunki pokrewne

Public Relations, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie publiczne.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Dziennikarstwa i komunikacji społeczne

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują absolwenta do zawodu dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów okołomedialnych, związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji w instytucjach prowadzących edukację medialną oraz badania nad mediami i komunikacją społeczną.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017. Program studiów określono Uchwałą nr 122b/2017 Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.03.2017.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl