Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne I stopnia (2-KRK-DZ-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z dziennikarstwa

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują absolwenta do zawodu dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów okołomedialnych, związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji w instytucjach prowadzących edukację medialną oraz badania nad mediami i komunikacją społeczną.

Standardy nauczania

Na studiach pierwszego stopnia kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym standardami nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lipca 2007 r.. W trakcie studiów każdy przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie ćwiczeń lub konwersatorium z danego przedmiotu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (jeśli ten jest przewidziany w programie studiów). Odrębnym typem zajęć jest seminarium dyplomowe. W trakcie seminarium (2 semestry), każdy student przygotowuje pracę seminaryjną, która po recenzjach uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy seminaryjnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej; 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl