Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia niestacjonarne licencjat

Ekonomia niestacjonarne licencjat (4-KRK-N-E-L-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z ekonomii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku ekonomia posiadają wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Sprawnie posługują się narzędziami analizy ekonomiczno-finansowej, potrafią rozwiązywać problemy z zakresu zarzadzania w przedsiębiorstwie. Posiadają niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języków obcych. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni na stanowiskach wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji państwowej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 z dnia 26.04.2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 11/2012 Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 19.04.2012 r.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem autorskim (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego. Kierunek ekonomia uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2015 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl