Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia niestacjonarne licencjat

Ekonomia niestacjonarne licencjat (4-PRK-N-E-L-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Skrót informacji o rekrutacji

Od 2 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)

Od 1 września  dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego (ul.Ozimska 46a, p.2)
Rozpoczęcie rejestracji kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji - 24 lipca 2021
Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej
DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej (PL/EN)
3. kserokopia świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu

 JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, MOŻE TO ZROBIĆ ZA CIEBIE OSOBA UPOWAŻNIONA.UPOWAŻNIENIE POBIERZ TUTAJ

 OBSERWUJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

Zapraszając Państwa do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków podjęli atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą. Działają w samorządach różnych szczebli, w organizacjach, stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach.

Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

Czego uczy się na EKONOMII?

Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz nauk pokrewnych realizującej zagadnienia z zakresu: mikroekonomii i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej i gospodarczej, finansów i rachunkowości, zarządzania, analizy ekonomicznej, prawa, matematyki, technologii informacyjnych, statystyki, ekonometrii. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wybór modułów oferowanych na kierunku Ekonomia.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Moduły na pierwszym stopniu (od II roku):

 • Analiza rynku
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka i społeczeństwo

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Ekonomia uzyskuje tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi prowadzić analizy ekonomiczne procesów zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych ekonomicznych pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami oraz organizacji w przedsiębiorstwach. Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych. Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację danego podmiotu oraz jego otoczenie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe). Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto posiada umiejętność poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języków obcych.

Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać:

 • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • Dyrektorami banków,
 • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach,
 • Naukowcami i nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego),
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

Działalność studencka

Studenci kierunku Ekonomia działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Studenckim Kole Naukowym Aurum, Kole Naukowym Rachunkowości oraz w Kole Naukowym Logistyki "LogPoint", dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Mają możliwość publikowania wyników swoich prac badawczych w Studenckich Zeszytach Naukowych. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

  • University of Rijeka, Chorwacja/Croatia
  • Moravska Vysoka Skola Olomouc, Czechy/Czech Republic

oVSB Technical University of Ostrava, Czechy/Czech Republic

oUniversity of Ioannina, Grecja/Greece

oUniversity of Patras (former Western Greece University of Applied Sciences)

oUniversidade da Coruna, Hiszpania/Spain

oUniversidad de Cordoba, Hiszpania/Spain

oUniversidad Europea del Atlantico, Hiszpania/Spain

oVilnius University, Litwa/Lithuania

oAlytaus Kolegija University of Applied Sciences, Litwa/Lithuania

oISMA University, Łotwa/Latvia

oSt. Clement of Ohrid University of Bitola, Macedonia Północna/North Macedonia

o‘Goce Delcev’ University of Stip, Macedonia Północna/North Macedonia

oUniversity of Malta, Malta

oTrier University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

oHochschule Zittau/Görlitz, University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

oPFH Private Hochschule Göttingen, Private University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

oUniversität Potsdam, Niemcy/Germany

oWestsächsische Hochschule Zwickau, Niemcy/Germany

oUniversity of  Beira Interior, Portugalia/Portugal

oUniversity of Evora, Portugalia/Portugal

oConstantin Brancusi University of Targu-Jiu, Rumunia/Romania

oStefan Cel Mare University of Suceava, Rumunia/Romania

oUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania

oCukurova University, Turcja/Turkey

oOkan University, Turcja/Turkey

oSelcuk University, Turcja/Turkey

oGiresun University, Turcja/Turkey

oSapienza University of Rome, Włochy/Italy

oUniversita degli Studi di Perugia, Włochy/Italy 

oUniversity of Foggia, Włochy/Italy

Opłaty za studia

Wysokość opłat i sposób płatności określony został w Zarządzaniu Rektora UO, którego treść znajduje się tutaj

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Ekonomia, Zarządzanie, Język biznesu, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Więcej o kierunku Ekonomia dowiesz sięTUTAJ

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec, email: adembicka@uni.opole.pl

Marlena Jaworska, email: marlena.jaworska@uni.opole.pl

Paulina Broll, email: paulina.broll@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. 734 641 628,  (77) 401 69 12,

 www.we.uni.opole.pl

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 16:00

tel. 734 641 628

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z ekonomii

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi rozwiązywać problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych i prowadzenia polityki gospodarczej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wykorzystując przy tym między innymi metody ilościowe i narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej. Posiada niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języka obcego. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w działach finansowych, księgowych, marketingowych, sprzedażowych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym międzynarodowych, w instytucjach administracji państwowej, a także w jednostkach badawczych. Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Ekonomia zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz dotyczące ich metody i teorie ekonomiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru ekonomii;
- teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
- cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami
Ekonomicznymi
- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- treści związane z wybraną specjalnością ekonomiczną

Absolwent/ka kierunku Ekonomia potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomicznych, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- analizować i prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod
i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów ekonomia
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu ekonomii
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu kategorii ekonomicznych
- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym
dotyczącym zjawisk ekonomicznych oraz dyskutować o nich
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia

Absolwent/ka kierunku Ekonomia ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy ekonomicznej i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez
wybraną specjalność ekonomiczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl