Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2-KRK-EART-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze zarówno artystycznym jak i użytkowym. W ramach specjalności student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Kreatywnie wykorzystuje potencjał zapisu cyfrowego w kontekście obrazów zarówno statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczenie pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętność tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Sprawnie posługuje się najnowszą, dostępną na rynku, technologią w pełni wykorzystując jej możliwości. Potrafi odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala mu na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu. Absolwent może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz w charakterze:  edytora tekstu i obrazu ruchomego,  animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.),  nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych, (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),  inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,  samodzielnego artysty plastyka, animatora twórczości plastycznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 2-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 2-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl