Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2-KRK-EART-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych i nowoczesnego nauczyciela po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym. Absolwent potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych. Absolwent może podejmować pracę w charakterze:  edytora tekstu i obrazu ruchomego,  animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.),  nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),  inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,  samodzielnego artysty plastyka, animatora twórczości plastycznej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 1-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 1-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012..

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl