Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne > English Philology - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

English Philology - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-EP-S.L.3.PP)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU PRAKTYCZNYM

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy, studiuj na kierunku English Philology o profilu praktycznym, na poziomie studiów licencjackich, w języku angielskim. Uniwersytet Opolski we współpracy z lokalnymi firmami i organizacjami biznesowymi stworzył innowacyjny program, który umożliwia studentom połączenie ich rozwoju akademickiego z praktycznym zastosowaniem wiedzy i umiejętności w otoczeniu biznesowym. Studenci uczą się, jak funkcjonować w międzynarodowej firmie produkcyjnej, rozwijając swoje umiejętności w zakresie analizy, planowania, zarządzania, ekonomii lub informatyki. Uczą się używać języka angielskiego w mowie i piśmie na zaawansowanym poziomie C1. Program studiów obejmuje kilka tematów biznesowych, takich jak zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, logistyka, handel międzynarodowy i prawo handlowe, negocjacje biznesowe, czy budowanie relacji w świecie biznesu, aby wymienić tylko kilka. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.

 Studia licencjackie kończą się obroną licencjacką i uzyskaniem stopnia licencjata.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich wspiera i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym i językowym. Ponadto studenci uczą się bezpośrednio od praktyków w dziedzinie biznesu i organizacji. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo wyremontowanym zabytkowym budynku Collegium Maius wyposażonym w nowoczesną technologię audiowizualną. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego zbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i czasopism poświęconych nauczaniu). Dodatkowo studenci mogą wziąć udział w wizytach w fabrykach, firmach lub korporacjach w celu wzbogacenia swoich praktycznych umiejętności. Atutem profilu praktycznego od 2019-2020 są dwa pełne semestry – na łączną liczbę 960 godzin, spędzone na praktykach zawodowych w wybranych przez studentów firmach.

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą zapisać się na program wymiany studentów Erasmus + oferowany przez Uniwersytet Opolski, który umożliwia studiowanie za granicą przez semestr lub dwa, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawanie kultury obcego kraju i zdobywanie wiedzy zawodowej za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr. Studenci mogą również uczestniczyć w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staż za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu praktycznym mogą szukać zatrudnienia w małych, średnich lub dużych firmach produkcyjnych, jednostkach projektowych i administracyjnych oraz przedsiębiorstwach prywatnych, korporacjach, instytucjach biznesowych, w działach planowania, logistyki lub produkcji i zarządzania projektami przedsiębiorstw, szczególnie tam, gdzie niezbędnym elementem kwalifikacji jest znajomość języka angielskiego w tym biznesowego na poziomie C1. Nasi studenci kończą studia z zaawansowanymi umiejętnościami komunikacji w tematach biznesowych w języku angielskim w mowie i piśmie, umiejętnością wyszukiwania informacji z różnych źródeł, analizowania i syntezy informacji oraz efektywnej pracy zarówno niezależnie, jak i w zespołach. Studia licencjackie przygotowują również kandydatów na studia podyplomowe w podobnej dziedzinie, np. Angielski biznesowy lub inne specjalizacje językowe i administracyjne.

ZASADY KWALIFIKACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP.

Egzamin maturalnyWaga
PRZEDMIOTCZĘŚĆ% PKT
1język angielskipisemna

poziom podstawowy0,60
poziom rozszerzony0,80
2przedmiot do wyboru *pisemna

poziom podstawowy0,15
poziom rozszerzony0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

"KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP.PrzedmiotOcenaWaga
1język angielskiczęść pisemna matury0,80
2przedmiot do wyboru **część pisemna matury0,20
ocena końcoworoczna *0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl