Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Germanistik (1-PRK-FG-W3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia na kierunku Germanistik (filologia germańska) w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród dwóch atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu sąkonkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Instytut Filologii Germańskiej zlokalizowany jest przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na filologii germańskiej?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

W ramach kierunku Germanistik studenci studiów I stopnia (licencjackich) wybierają spośród następujących specjalności:

1) Język niemiecki w prawie i gospodarce (Deutsch in Recht und Wirtschaft)

2) Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska (Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen)

Ad. 1) Studenci specjalności "Deutsch in Recht und Wirtschaft" poza klasycznym germanistycznym wykształceniem zdobywają podstawową wiedzę w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktyczną znajomość j. niemieckiego prawniczego i ekonomicznego.

Ad. 2) Wartością dodaną w przypadku specjalności nauczycielskiej "Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen" są zajęcia przygotowujące do nauczania j. niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym. Dzięki nim studenci tej specjalności są teoretycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela - uzyskują uprawnienia do nauczania j. niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie złożonego egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia germańska (Germanistik).

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia Germańska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole

tel: +(48) 077 452 73 80

e-mail: ifg@uni.opole.pl

lub na stronie internetowej:

http://ifg.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii germańskiej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl