Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Język biznesu (1-KRK-JB-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski, rosyjski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z jezyka biznesu

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

-Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, agencjach reklamowych, biurach podróży, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach naukowych i uczelniach oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i orientacji w problematyce ekonomicznej. Absolwent wykazuje się znajomością języka rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku filologia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku filologia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl