Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Język biznesu (1-KRK-JB-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski, rosyjski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z jezyka biznesu

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie

Uprawnienia zawodowe:

-Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje z zakresu studiów filologicznych, wybranych zagadnień ekonomicznych oraz społeczno-prawnych. Kompetencje te pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, biurach podróży, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach naukowych i uczelniach oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i orientacji w problematyce ekonomicznej.

Standardy nauczania

Standardy nauczania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 grudnia 2003 r.). Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe. Zajęcia mają charakter wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów. Student po wypełnieniu wszystkich rygorów wynikających z programu studiów (zdobycie zaliczeń i zdanie egzaminów) składa egzamin licencjacki przed Komisja Wydziałową.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl