Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Translatoryka stosowana, studia magisterskie

Translatoryka stosowana, studia magisterskie (1-KRK-TS-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: czeski, polski, rosyjski, serbski, ukraiński
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z translatoryki stosowanej

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, historii i kultury języka. Kompetencje te pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Uzyskane kompetencje umożliwiają podjęcie pracy zawodowej w charakterze tłumacza w przedstawicielstwach firm, tłumacza literatury, asystenta dyrektora firm gospodarczych i administracyjnych, w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w instytucjach naukowych i uczelniach oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego / czeskiego i serbskiego / ukraińskiego.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku filologia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl