Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Diagnostyka i analityka medyczna, studia pierwszego stopnia, inżynierskie

Diagnostyka i analityka medyczna, studia pierwszego stopnia, inżynierskie (3-KRK-FIZDAM-D35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynierskie z fizyki

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent: - zna podstawowe bezinwazyjne metody stosowane w diagnostyce medycznej i terapii, - ma elementarną wiedzę na temat budowy i eksploatacji aparatury diagnostycznej i badawczej stosowanej w medycynie, - ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia pracowni specjalistycznych w placówkach medycznych, - ma elementarną wiedzę z grafiki inżynierskiej, - umie dokonać pomiaru i wyznaczać wartości wielkości biofizycznych i biochemicznych, - potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy i oceny działania elementów elektronicznych wchodzących w skład budowy aparatury naukowo-badawczej, - potrafi obsługiwać wybrane aparaty medyczne stosowane w diagnostyce i terapii, - potrafi napisać prosty program sterujący obliczeniami, - posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej, - posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Fizyka zatwierdzone Uchwałą nr 20/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.04.2013r. Program studiów określono Uchwałą nr 1/5/13/2012-2016 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 14.03.2013r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl