Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka medyczna, studia drugiego stopnia

Fizyka medyczna, studia drugiego stopnia (3-KRK-FIZFMD-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce. 

Czego uczy się na fizyce medycznej?

Gwałtowny rozwój aparatury stosowanej w medycynie wiąże się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizyki i zastosowaniem komputerów. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. W zespołach opracowujących nową aparaturę medyczną, czy tylko ją stosujących, powinien znajdować się fizyk.
Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.

Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:
    bazy danych w medycynie,
    planowanie leczenia w teleradioterapii,
    dozymetria promieniowania jonizującego,
    biofizyka zmysłów,
    biofizyka komórki zwierzęcej i roślinnej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie posiadał poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz fizyki medycznej.

Przygotowanie do pracy:

    przy obsłudze skomplikowanej aparatury medycznej;
    w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię;
    w instytucjach naukowych, stacjach SANEPID oraz jednostkach naukowo-badawczych i usługowych;
    w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną,
    w firmach zajmujących się projektowaniem i konserwacją aparatury medycznej.

Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: fizyka, fizyka techniczna, kierunki politechniczne.

Jednostkakwalifikacyjna

Waga

Ocenazdyplomustudiówpierwszegostopnia

1

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka medyczna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna
Agnieszka Wendykier
e-mail: alinek@uni.opole.pl
Sekretarait Instytutu Fizyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50


Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z fizyki

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz fizyki medycznej. Przygotowanie do pracy: - przy obsłudze skomplikowanej aparatury medycznej; - w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię; - w instytucjach naukowych, stacjach SANEPID oraz jednostkach naukowo-badawczych i usługowych; - w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną, - w firmach zajmujących się projektowaniem i konserwacją aparatury medycznej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Fizyka zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.06.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 3/26/16/2012-2016 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 21.01.2016r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl