Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia romańska od podstaw > Filologia romańska od podstaw, stacjonarne I stopnia

Filologia romańska od podstaw, stacjonarne I stopnia (1-PRK-FRP-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czego uczy się na Filologii romańskiej od podstaw?

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i socjolingwistycznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji. Dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka, program studiów gwarantuje zdobycie zaawansowanej znajomości języka francuskiego od podstaw do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Na pierwszym stopniu studiów studenci mają do wyboru dwa moduły:

 1) specjalistyczne aspekty komunikacji w języku francuskim – moduł rozwija kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie francuskiego języka specjalistycznego (np. języka francuskiego instytucji europejskich, języka francuskiego w biznesie, komunikacji medialnej, komunikacji międzykulturowej, inne);

2) przekładoznawstwo – moduł przygotowuje do zawodu tłumacza, pozwala poznać różne rodzaje przekładu oraz trudności w pracy tłumacza. 

  3) język włoski – moduł umożliwia posługiwanie się językiem włoskim w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Co wyróżnia filologię romańską od podstaw na UO?

O wyjątkowości Filologii romańskiej od podstaw decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów. Kierunek daje możliwość studiowania filologii romańskiej tym maturzystom, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka francuskiego. 

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą korzystać z programu wymiany studentów Erasmus+oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania języka obcego, innego kraju oraz innej kultury.

Romanistyka prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami we Francji (Strasburg, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse); w Portugalii (Porto); w Hiszpanii (Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo); na Łotwie (Ryga), na Słowacji (Bańska Bystrzyca). 

Programu Erasmus+ umożliwia również zagraniczne wyjazdy na praktyki zawodowe.  

Możliwość kontynuowania nauki

 Dzięki szerokiej gamie przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów do wyboru absolwent jest uwrażliwiony na wielokulturowość i przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).  

Co można robić po tych studiach?

Kompetencje językowe, komunikacyjne, interpersonalne i społeczne predestynują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, instytucjach kultury, administracji państwowej i samorządowej, w różnych jednostkach organizacyjnych, np. departamencie współpracy z zagranicą, promocji, public relations, zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Szczegółówe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny

http://frp.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Filologii romańskiej od podsatw

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl