Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizjoterapia > Fizjoterapia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne

Fizjoterapia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne (14-PRK-FT-N.M.5)

jednolite magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polskiInformacje ogólne

Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

Czego uczy sięna kierunku fizjoterapia

Absolwenci osiągają umiejętność:

 • planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
 • Uzyskają podstawową wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia

 •     Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne),
 •     Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
 •     Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 •     Gabinety odnowy biologicznej,
 •     Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness),
 •     Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły),
 •     Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 •     Samozatrudnienie,
 •     Instytucje naukowo – badawcze, administracji państwowej i samorządowej.

Czas trwania studiów

 • 10 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 1560 godzin praktyk w tym 960 godzin praktyki zawodowej (ciągłej)

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Fizjoterapii

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jednolitych studiów magisterskich posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych), metod specjalnych, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci osiągają umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii w różnych jednostkach chorobowych. Uzyskują podstawową wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w: placówkach służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne, ośrodki zdrowia), ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowo – rekreacyjnych (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness, pływalnie), ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola), instytucjach naukowo – badawczych administracji państwowej i samorządowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl