Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, stacjonarne II stopień

Filozofia, stacjonarne II stopień (2-KRK-FZ-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filozofii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Student w toku studiów nabywa umiejętności integracji procesu doradczego. Absolwent potrafi dokonać syntezy poszczególnych aspektów procesu pomagania. Interpretuje problemy psychologiczne, pedagogiczne itp. w kategoriach filozoficznych, potrafi filozoficznie ująć i uzyskuje głębsze zrozumienie zagadnień związanych z metodami doradztwa szczegółowego. Zna najważniejsze filozoficznie opracowane sposoby organizacji życia, takie jak: stoicyzm, cynizm czy hedonizm. Zna najważniejsze filozoficzne koncepcje człowieka. Posiada również wiedzę w zakresie najważniejszych teorii etycznych oraz potrafi zastosować te teorie do rozwiązania trudności natury moralnej. Uzyskuje biegłość w prowadzeniu rozmowy filozoficznej, dzięki której jest w stanie pokazać różnorodne możliwości rozumienia problemów egzystencjalnych. Możliwe obszary zatrudnienia to: doradca, mediator, opiekun społeczny, trener osobisty, edukator, katecheta itp. Indywidualne zajęcia z ludźmi chcącymi się doskonalić, samotnymi, dotkniętymi nałogami, przeżywającymi trudności i konflikty. Miejsca pracy: świetlice, szkoły, hospicja, domy spokojnej starości, poradnie itp.

Standardy nauczania

Uchwała nr 147/2008-2012 Senatu UO z dn. 26 IV 2012 ws zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia. Efekty kształcenia dla kierunku Filozofia (2-KRK-FZ-D2). Studia drugiego stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl