Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Game studies > Game studies, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Game studies, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-GAM-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

 Czego uczy się na kierunku Game studies?

Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu.  Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Działalność studencka

Studenci kierunku Game studies mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie kulturoznawstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Game studies (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in.

- na szerokim i niezwykle współcześnie aktywnym rynku kreatywnym i wydawniczym gier,

- uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w charakterze twórcy gier, a także ich badacza, krytyka, testera, tłumacza lub wielu innych na szerokim i wciąż rozwijającym się rynku gier bez prądu lub wideo,

-  mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,

-  branży PR, reklamie.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Game studies może kontynuować naukę na kierunku Games Studies II stopnia.

Szczegółowe informacje okierunku: 

Wydział Filologiczny 
http://gs.wfil.uni.opole.pl/

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl