Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Gospodarka leśna > Gospodarka leśna, I stopień, 3,5-letnie, niestacjonarne

Gospodarka leśna, I stopień, 3,5-letnie, niestacjonarne (6-PRK-GL-N.I.35)

I stopnia
niestacjonarne, 3,5 - letnie
Język: brak danych

Informacje ogólne

Gospodarka leśna jest nowym kierunkiem prowadzonym przez Instytut Biologii w Uniwersytecie Opolskim. Nauka na I stopniu kierunku Gospodarka Leśna trwa 7 semestrów, co pozwoli absolwentowi na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Realizowane treści programowe syntetyzują wiedzę i umiejętności inżynierskie wykorzystywane w naukach przyrodniczych, a także zapoznają studenta z wiedzą biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów o charakterze leśnym.
 Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

Czego uczy się na Gospodarce leśnej?

Ogólnym celem dydaktyki jest zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: - biologii lasu, gospodarki leśnej i ochrony środowiska; - projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Zarządzanie to odbywa się zgodnie z prawami przyrody. Absolwent kierunku Gospodarka Leśna jest przygotowany do: - sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych gospodarstw leśnych; - projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu; - prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.
Absolwent posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji naukowej i popularno-naukowej i poprawnego ich interpretowania. Absolwenci są przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym z zakresu gospodarki leśnej w języku polskim i angielskim na poziomie B2 lub wyższym, co umożliwia im podjęcie pracy w krajach.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
administracji publicznej,
parkach narodowych i krajobrazowych,
jednostkach administracji Lasów Państwowych,
instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska
firmach prowadzących prywatną działalność usługową (zakładach usług leśnych, pracowniach kształtowania krajobrazu, pracowniach ekspertyz środowiskowych i GIS itp.).
Absolwenci będą przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym z zakresu gospodarki leśnej, biologii i ekologii lasu w języku polskim i angielskim na poziomie B2 lub wyższym, co umożliwia im podjęcie pracy również za granicą.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biologii:
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 10
e-mail: biologia@uni.opole.pl
 


Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl