Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka, niestacjonarne, II stopień, 1,5-letnie

Informatyka, niestacjonarne, II stopień, 1,5-letnie (3-KRK-IN-ZM1)

II stopnia
niestacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

*** REKRUTACJA NA TE STUDIA NA SEMETR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

BĘDZIE MOŻLIWA W GRUDNIU 2021

Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

  W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

  Instytut Informatyki jest partnerem programów Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

Czego się uczy na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria – mniej niż połowa zajęć kierunkowych (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi. Na studiach niestacjonarnych część wykładów odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w szerokim zakresie zagadnień informatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów.

 Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

  • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
  • dobra infrastruktura (przestronne sale konwersatoryjne, dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
  • możliwość korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm, także na prywatnym sprzęcie komputerowym,
  • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z informatyki

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku informatyka studiów drugiego stopnia: - ma ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności; - posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej; - posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych; - umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze spacjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów; - ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.06.2012r. Program studiów określono Uchwałą nr 3/30/12/2008-2012 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 12.04.2012r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl