Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język biznesu > Język biznesu, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Język biznesu, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-JB-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Program został opracowany jako naturalna kontynuacja studiów I stopnia, których absolwent osiągnął wysoki stopień zaawansowania w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego, a także przedmiotów wprowadzających teoretyczne i praktyczne podstawy ekonomii, prawa gospodarczego, i marketingu. Program studiów wzbogacają przedmioty ogólnohumanistyczne.

Język wykładowy:rosyjski, polski, angielski
 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego
 • przedmioty pogłębiające wiedzę ekonomiczną oraz prawno-gospodarczą,
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon kierunku, konieczne do uzyskania dyplomu,
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu kierunku,
 • kursy zmienne kierunkowe oraz ogólnouczelniane zapoznające studenta z warsztatem naukowym pracowników dydaktycznych i badawczych wydziału i uczelni.

Uczymy:  

 • j. rosyjskiego  (zaczynając od poziomu C1 i realizując ponad 300 godzin zajęć osiągamy poziom C2),

 • j. angielskiego(wychodząc od poziomu B2 w toku ponad 150 godzin zajęć osiągamy poziom C1).

W zakresie kształcenia biznesowego uczymy

 • nauki o przedsiębiorstwie,
 • podstaw logistyki,
 • systemów i narzędzi informatycznych w logistyce i biznesie,
 • prawa pracy,
 • wiedzy o rynku finansowym.  

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje

 • szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych i towarzysząca mu bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych, które zapewniają interdyscyplinarność studiów,
 • dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia absolwentów, z uwzględnieniem szerokich możliwości stwarzanych przez rynek klienta rosyjskiego,
 • wyspecjalizowana kadra badawcza i dydaktyczna gwarantująca wysoką jakość kształcenia językowego, biznesowego jak i ogólnohumanistycznego,
 • wieloletnie doświadczenie zespołu dydaktycznego i zarządzającego kierunkiem w tworzeniu najwyższej jakości programów studiów i optymalnych warunków studiowania umożliwiających studentowi łączenie zobowiązań akademickich z pozaakademickimi.  

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie). Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego na  poziomie C2 i angielskiego na poziomie C1) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do zagadnień ekonomiczno-społecznych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje pogłębiona świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem. Pozwala mu to pełnić różnorodne funkcje we współczesnym integrującym się świecie oraz aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, pracownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, czy pracownika biur podróży.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w

 • przedsiębiorstwach,
 • biurach podróży,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowych i uczelniach,
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.  

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest pogłębiona wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach handlowych, finansowych  i ubezpieczeniowych, w biurach podróży, w instytucjach administracji publicznej takiej jak urzędy miast i gmin, urzędy skarbowe czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  a także w dyplomacji – w ambasadach i konsulatach.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://jb.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z jezyka biznesu

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl