Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Języki obce w służbie publicznej > Języki obce w służbie publicznej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Języki obce w służbie publicznej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-JOSP-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czego uczy kierunku Języki obce w służbie publicznej?

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem pracy w administracji i biznesie oraz szeroko pojmowanej służbie publicznej.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z przedmiotamispołeczno-administracyjnymi (np. wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, marketing w sektorze publicznym, etyka służby publicznej, itp.) oraz przedmiotami z zakresu nowych technologii (narzędzia informatyczne w pracy biurowej, zintegrowane systemy zarządzania w urzędach, itp).

Studentów obowiązuje także  3-tygodniowa praktyka zawodowa (po II semestrze studiów).

Język wykładowy:  polski, rosyjski, angielski

Uczymy:

 • j. rosyjskiego (dla początkujących – oferujemy ponad 900 godzin: osiągamy poziom C1),
 • j. angielskiego(dla średniozaawansowanych – rozpoczynamy od B1, oferujemy 210 godzin, osiągamy B2).

Inne przedmioty – np.

 • Organizacja i zarządzanie;
 • Etykieta w urzędach;
 • Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego;
 • Marketing w sektorze publicznym;
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji;
 • Organizacja pracy biurowej kancelaryjnej;
 • Narzędzia informatyczne w pracy biurowej;
 • Etyka służby publicznej;
 • Podstawy europejskiego prawa gospodarczego;
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne douzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu;
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni

Dlaczego warto studiować Języki obce w służbie publicznej na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów,
 • szeroka i atrakcyjna oferta programowa adresowana do osób już pracujących (pozwalająca pogodzić aktywność zawodową z nauką), osób zamierzających podjąć pracę w najbliższym czasie oraz do absolwentów szkół średnich pragnących poznać j. rosyjski, doskonalić kompetencje lingwistyczno-komunikacyjne z j. angielskiego oraz nabyć lub ugruntować umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, polityki publicznej i pracy biurowej,
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów,
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa.

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-3 tygodnie. Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Języki obce w służbie publicznej posługuje się dwoma językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.
 
Możliwe miejsca zatrudnienia:

 • instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej,
 • przedsiębiorstwa import-eksport,
 • firmy prywatne.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku - Język biznesu lub na innych  pokrewnych kierunkach.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://josp.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Języki obce w służbie publicznej

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl