Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kosmetologia > Kosmetologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Kosmetologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (14-PRK-KOS-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii. Do dyspozycji uczących się pozostają trzy sale wykładowe, każda mieszcząca od 200 do 300 osób, 6 sal seminaryjnych, specjalistyczne laboratoria: chemiczne, biofizyczne, mikrobiologiczne, anatomiczne i informatyczne, a także własna biblioteka z czytelnią, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę gabinety kosmetyczne, gdzie jednocześnie ćwiczyć może 40 studentów.

W kosmetyce XXI wieku w coraz szerszym zakresie stosowane są czynniki fizykalne. Różne postaci energii pozwalają na przyśpieszanie wchłaniania preparatów, zwiększają metabolizm tkanek, usprawniają krążenie, przyśpieszają regenerację, opóźniają starzenie, są skuteczne w walce z cellulitem i otyłością, a także w odnowie psychosomatycznej. Umiejętność zastosowania różnych nowoczesnych form zabiegów studenci kierunku Kosmetologia zdobywają podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Zapoznają się oni z możliwościami wykorzystania w zabiegach kosmetycznych elektroterapii, ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, światłolecznictwa, termoterapii w zakresie podwyższania temperatury tkanek, jak również ich obniżania, a także wodolecznictwa.

Co można robić po tych studiach?

W trakcie nauki student posiada umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych  i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.

W trakcie studiów studenci nabywają także praktyczne umiejętności wykonania masażu klasycznego całego ciała oraz elementów drenażu limfatycznego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zabiegów masażu relaksacyjnego oraz masaży uwzględniających techniki stosowane w terapii wyszczuplającej i antycelulitowej.

Zajęcia praktyczne, które stanowią znaczną część programu kształcenia, prowadzone są we własnych gabinetach na stanowiskach wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt IONTO COMED oraz Biomak. Pogram kształcenia przewiduje również po II i IV semestrze praktyki ciągłe w gabinetach kosmetycznych na terenie Opola i innych miast Polski.

Wydział Kosmetologii pracuje na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych, takich jak: Pedix, Alessandro, Bielenda,Charmine Rose, Norel.Uczelnia zapewnia również studentom cykliczne firmowe szkolenia dotyczące nowości na rynku kosmetycznym oraz konferencje naukowo-szkoleniowe, które mają na celu połączenie środowiska kosmetycznego i medycznego.       

Najlepsi studenci Wydziału mają możliwość doskonalenia się w zawodzie w kraju i za granicą, należenia do Koła Naukowego oraz udziału w międzynarodowym programie Erasmus służącym nawiązaniu współpracymiędzy uczelniami oraz podnoszeniu jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W związku z czym w programie nauki znalazł się także język obcy. Uczelnia proponuje do wyboru język angielski lub niemiecki prowadzony pod kątem wykonywanego zawodu, przede wszystkim uwzględniający terminologię kosmetologiczną.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku, kończy we wrześniu.

Przyjęciana studia odbywają się na zasadzie rekrutacji, a naszym chętnym proponujemy zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci Kosmetologii PMWSZ w Opolu mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i wydziałem Biotechnologii.

Czas trwania studiów

  •   6 semestrów,
  • plan studiów obejmuje 4772 godzin, w tym  godz. praktyk zawodowych 520

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Kosmetologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą w zakresie nauk biologicznych, społecznych i nauk o zdrowiu. Zna metody oceny stanu skóry oraz występujących na niej zmian chorobowych oraz mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i specjalistycznych z zakresu kosmetologii. Opanował prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na: - właściwą diagnostykę skóry, - różnicowanie defektów kosmetycznych, - właściwy dobór kosmetyków i zabiegów, adekwatnie do potrzeb klienta, - świadome wykonanie procedur zabiegowych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, anty- aging, upiększającej, makijażu i wizażu oraz kreowania wizerunku, - przygotowanie receptur kosmetycznych i kosmetyków w oparciu o te receptury, - wykorzystanie nowoczesnej aparatury kosmetologicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetologicznych, w sektorze usług związanych z odnową biologiczną, klubach fitness, ośrodkach promocji zdrowia, w laboratoriach kosmetycznych - przy produkcji i dystrybucji kosmetyków, w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych w zakresie branży kosmetologicznej. Wykształcenie naszych absolwentów pozwala im na współpracę z lekarzami dermatologii oraz medycyny estetycznej, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Efekty kształcenia

Studia zostały zrealizowane zgodnie z efektami uczenia się określonymi w programie studiów, który został zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 12 Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 11 lipca 2018 roku, w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunku kosmetologia, na studiach pierwszego stopnia.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
- uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów,
- uzyskanie 180 punktów ECTS w trakcie 6. semestrów studiów,
- zaliczenie praktyki przewidzianej programem studiów w wymiarze 610 godzin,
- osiągnięcie umiejętności językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2,
- pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

W przypadku, gdy plan studiów przewiduje pracę dyplomową, ostateczny wynik studiów stanowi sumę:
- ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do systemu USOS;
- ¼ oceny pracy dyplomowej,
- ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

a) Praktyki w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej – 230 godzin,
b) Praktyki w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej – 230 godzin,
c) Praktyki w zakresie kosmetologii specjalistycznej – 150 godzin.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl