Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Langue française, institutions européennes et relations internationales > Langue française, institutions européennes et relations internationales , II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Langue française, institutions européennes et relations internationales , II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-LF-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: brak danych

Dlaczego warto studiować na kierunku Langue française, institutions européennes et relations internationales?

O wyjątkowości studiów na kierunkuLangue française, institutions européennes et relations internationales decyduje przede wszystkim 

·oferta edukacyjna wyróżniająca się na tle studiów neofilologicznych w Polsce, dzięki nowatorskiemu podejściu w doborze treści nauczania 

·program nauczania skoncentrowany na rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych w języku francuskim specjalistycznym 

·innowacyjne podejście do nauczania, oparte na treściach branżowych, skutecznie przygotuje absolwenta do funkcjonowania w życiu zawodowym 

·zajęcia prowadzone w całości w języku obcym, co sprawia, że oferta dydaktyczna skierowana jest do studentów polskich oraz zagranicznych 

·wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów).

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus+, Wydział prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy.

Czego uczy się na kierunkuLangue française, institutions européennes et relations internationales?

Program studiów na kierunku umożliwia poznanie w pogłębionym stopniu terminologii francuskiego języka specjalistycznego w powiązaniu z organizacją ifunkcjonowaniem instytucji europejskich, relacjami biznesowymi, językiem administracji, prasą i mediami, a także językiem literatury i kultury.

Student zdobędzie wiedzę na temat teorii językoznawczych powiązanych z komunikacją językowąw obrębie socjolingwistyki i pragmatyki oraz pozna literackie i kulturowe dziedzictwo europejskie.

Rozwijana będzie postawa otwartości wobec różnic językowych i kulturowych, uznawanie ich za naturalne uwarunkowania komunikacji społecznejw relacjach międzynarodowych, w kontekście podstawowych celów i wartości Unii Europejskiej, idei spójnościgospodarczej i społecznej, poszanowania praw człowieka, wolności wypowiedzi, ochrony bogatej różnorodności kulturowej i językowej.  

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

      ·szeroko rozumianych organizacjach międzynarodowych,

·przedsiębiorstwach prywatnych,

·administracji publicznej,

·instytucjach kultury,

·w wydawnictwach,

·redakcjach czasopism.

Będzie potrafił pracować w zespole, wyróżniał się szeroko rozwiniętymi kompetencjami komunikacyjnymi, interpersonalnymi i społecznymi. Absolwent charakteryzować się będzie innowacyjnym podejściem w rozwiązywaniu złożonych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i konstruktywnej interpretacji. Wykształci umiejętność analitycznego myślenia, poszukiwania, dobierania źródeł, dokonywania syntezy informacji.

Ponadto będzie przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Langue française, institutions européennes et relations internationales

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl