Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka, stacjonarne, I stopień, 3-letnie

Matematyka, stacjonarne, I stopień, 3-letnie (3-KRK-M-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Matematyka na UO

Podstawą nauczania na kierunku Matematyka jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną.
W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość koszyka oferowanych przedmiotów i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne; student ma możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z profilem własnych zainteresowań.
Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.

Nasze atuty to:
    nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania,
    nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
    nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
    przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Czego uczy się na matematyce?

Są to studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.


Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Przedmioty podstawowe, m.in.:
    Wstęp do logiki i teorii mnogości,
    Algebra liniowa,
    Analiza matematyczna,
    Algebra,
    Geometria,
    Rachunek prawdopodobieństwa,
    Równania różniczkowe,
    Modelowanie matematyczne,
    Statystyka.

Przykładowe przedmioty do wyboru:
    Matematyka finansowa,
    Elementy mechaniki klasycznej,
    Teoria gier,
    Programowanie liniowe,
    Kombinatoryka skończona,
    Zastosowania teorii liczb w kryptografii,
    Procesy stochastyczne,
    Ekonomia matematyczna,
    Metody probabilistyczne i eksperymenty,
    Teoria grafów.

Wspomaganie informatyczne matematyki:
    Techniki multimedialne,
    Zagadnienia składu tekstu matematycznego,
    Algorytmy,
    Programowanie,
    Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
    Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty. Biorą udział w promocji i popularyzacji nauki.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
    samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
    wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
    podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Matematyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Matematyka, Ekonomia.


Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z matematyki

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości metod matematycznych i ich zastosowań: w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach handlowych i przemysłowych oraz firmach consultingowych.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Matematyka zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017r. Program studiów określono Uchwałą nr 4/06/17/2016-2020 (z późn.zm.) Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 20.04.2017r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl