Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka, niestacjonarne, I stopień, 3-letnie

Matematyka, niestacjonarne, I stopień, 3-letnie (3-KRK-M-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Matematyka na UO

Podstawą nauczania na kierunku Matematyka jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną.
W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość koszyka oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne.
Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.

Nasze atuty to:
    nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania,
    nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
    nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
    przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Czego uczy się na matematyce?


Są to specjalistyczne studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia można wybierać specjalność:
    Matematyka z zastosowaniami

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów
Przedmioty podstawowe, m.in.:
    Wstęp do logiki i teorii mnogości,
    Algebra liniowa,
    Analiza matematyczna,
    Algebra,
    Geometria,
    Topologia,
    Rachunek prawdopodobieństwa,
    Równania różniczkowe,
    Modelowanie matematyczne,
    Statystyka
    Informatyka.
Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
    Matematyka finansowa,
    Matematyka ubezpieczeń,
    Rynki finansowe,
    Analiza finansowa,
    Matematyka aktuarialna,
    Teoria ryzyka,
    Procesy stochastyczne,
    Ekonomia matematyczna,
    Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych i ekonomicznych,
    Metody probabilistyczne w finansach i zarządzaniu,
    Metody numeryczne,
    Wnioskowanie statystyczne,
    Geometria fraktalna,
    Teoria grafów,
    Modele liniowe statystyki matematycznej,
    Planowanie doświadczeń,
    Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku,
    Algebraiczne podstawy kryptografii,
    Inżynierskie zastosowania matematyki.
Wspomaganie informatyczne matematyki:
    Grafika komputerowa,
    Techniki multimedialne,
    Bazy danych,
    Algorytmy,
    Programowanie,
    Sieci komputerowe,
    Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
    Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.

Działalność studencka


Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Co można robić po tych studiach?


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
    samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
    wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
    podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe).


Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Matematyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Matematyka, Ekonomia.

Szczegółowe informacje
Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Matematyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Matematyki i Informatyki:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 72 05
e-mail: rekrutacja.matematyka@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna
Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku
www.matematyka.uni.opole.pl


Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl