Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Media Cultures > Media Cultures, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Media Cultures, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-MC-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski

Czego uczy się na kierunku Media Cultures?

Media Cultures to interaktywny kierunek dla pasjonatów multimediów planujących związać swoją przyszłość z branżą medialną oraz z przemysłem kreatywnym. To studia dla osób nastawionych przede wszystkim na praktyczność kształcenia. Dwujęzyczne studia (nowo)medialne skupione są na analizie przemian – językowych i kulturowych – sprowokowanych przez dokonujący się coraz intensywniej tzw. zwrot cyfrowy (digital turn).

Studia mają interdyscyplinarny charakter – integrują badania nad multimedialnością ze współczesnymi procesami i strategiami komunikacyjnymi. Media Cultures to studia dla osób nastawionych przede wszystkim na nowoczesność i praktyczność kształcenia. Ćwiczenia realizowane są z udziałem specjalistów pracujących w branży medialnej i w nowych technologiach.

Działalność studencka

Studenci kierunku Media Cultures mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus+ oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS).

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent wyposażony będzie w wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do indywidualnego lub zespołowego tworzenia projektów medialnych ze szczególnym naciskiem na narzędzia cyfrowe. Będzie miał ukształtowaną świadomość kluczowych zjawisk kultury współczesnej i kulturotwórczej roli mediów. 

Absolwenci Media Cultures znajdują zatrudnienie m.in. w:

- korporacjach medialnych, branży medialnej, przemyśle kreatywnym, agencjach interaktywnych, agencjach PR-owych;

- mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury;

- polskich i zagranicznych mediach cyfrowych;

Ponadto nasi absolwenci mogą rozpocząć karierę jako: copywriter, media manager, community manager, freelancer, Youtuber.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia Media Cultures może kontynuować naukę na kierunku Digital Cultures II stopnia oraz na innych kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.

Szczegółowe informacje o kierunku:

http://wfil.uni.opole.pl/kierunki-studiow/

http://wfil.uni.opole.pl/media-cultures/

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

- wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

Kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości. Ponadto poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie B2, umożliwiającą aktywne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

- zasady rekrutacji:

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Media Cultures

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl