Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia nauczycielska z edukacją artystyczną

Muzykologia nauczycielska z edukacją artystyczną (2-KRK-MUZ-NEA-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z muzykologii

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka kościelnego (w zakresie gry na organach i prowadzenia zespołów muzycznych) oraz nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna przygotowuje go do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury,a także do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (szkoła podstawowa); zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk kościelnych. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do podjęcia studiów II stopnia na kierunku muzykologia, a także na kierunkach pokrewnych.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się oraz program studiów dla kierunku Muzykologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z 25 maja 2017 r.

Student ma:
- kompetencje do wykonywania zawodu muzykologa w różnorodnych instytucjach, w których profilu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką (np. instytucje kultury, edukacji i środki masowego przekazu)
- wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotowej – jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia pedagogicznego
- wiedzę z szeroko rozumianej historii kultury muzycznej, metod analizy muzyki i głównych nurtów badań w muzykologii
- umiejętności tworzenia różnych gatunkowo tekstów poświęconych muzyce, a także ich redagowania i korekty z wykorzystaniem programów do edytowania tekstu
- umiejętności praktyczne, głównie w zakresie gry na fortepianie lub organach oraz prowadzenia zespołów muzycznych
- wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw naukowych, prezentacji, referatów
- umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w muzykologii

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl