Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki biologiczne (SD-NBIO-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Jerzy Lis

e-mail: cydnus@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Rewizja taksonomiczna rodzaju Adrisa Amyot et Serville, 1843 (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w oparciu o cechy morfologiczne i molekularne.
Pochodzenia oraz drogi migracji polskich populacji inwazyjnych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w oparciu o analizy markerów molekularnych.
Projekty własne kandydata, w zakresie analiz pokrewieństwa na poziomie gatunków i populacji wybranych grup bezkręgowców z wykorzystaniem metod klasycznych oraz molekularnych, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie czterech doktorów, jeden doktorat otwarty i jedna opieka promotorska
- kierownik projektu „A revision of Oriental Cydnidae” finansowanego przez Fundację Aleksandra von Humboldta (Niemcy, Bonn) oraz kierownik 3 grantów ministerialnych przyznawanych w ramach konkursów;
- pełna lista publikacji dostępna na stronach:
  https://orcid.org/0000-0003-1332-8331
  https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Lis
  https://scholar.google.pl/citations?user=l9a3y2wAAAAJ&hl=pl

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów
- możliwośćkorzystania z pracowni mikroskopowej i wykonywania zdjęć o dużej rozdzielczości
- możliwość korzystania z pracowni technik molekularnych
- możliwość korzystania ze zbioru kilkunastu tysięcy okazów Heteroptera do celów porównawczych oraz analiz DNA, a także z bazy specjalistycznego piśmiennictwa
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: podstawowe umiejętności w zakresie prac laboratoryjnych związanych z mikroskopowaniem, wykonywaniem prostych preparatów, izolacją i analizą DNA,ewentualne predyspozycje do pracy w terenie (w zależności od tematu badawczego).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Sławomir Mitrus

e-mail: smitrus@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Eksperymentalne badania ekologii mrówek Temnothoraxcrassispinus, w tym eksperymenty laboratoryjne i terenowe oraz zbieranie danych terenowych [szczegółowy temat do uzgodnienia].

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronach:
  https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Mitrus
  https://orcid.org/0000-0003-2360-0722
- staż naukowy w Uniwersytecie w Ratyzbonie

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: możliwość wykorzystania dwóch szaf termostatycznychwraz z podstawowym sprzętem do prowadzenia eksperymentów terenowych oraz hodowli laboratoryjnych
[szafy termostatyczne firmy Pol-Eko o pojemnościach 60 i 150 litrów: z regulacją temperatury oraz oświetlenia (regulacja temperatury w zakresie od +3°C do +40°C (mała komora) oraz od –3°C do +40°C (większa komora): możliwość prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych na kilkudziesięciu koloniach – w przypadku większej komory z wykorzystaniem do ok. 90 kolonii jednocześnie]

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość podstaw statystyki (UO posiada licencję programu Statistica).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas

e-mail: tadeusz.janas@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Oddziaływania cząsteczek RNA z tratwami membranowymi w błonach plazmatycznych, błonach egzosomów i liposomów.
Molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania cząsteczek RNA do egzosomów.

Rola polimerów kwasu sjalowego w komórkach oraz w egzosomach.
Molekularne mechanizmy internalizacji egzosomów.

Doświadczenie naukowe promotora:
- kierownik grantu NCN OPUS 12, nr NCN 2016/23/B/NZ1/02975, okres realizacji: 2017 – 2021

- lista publikacji na stronie:
  http://biologia.wpt.uni.opole.pl/prof-dr-hab-tadeusz-janas/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- Pracownia Egzosomów i Liposomów – stosowane techniki i metodybadawcze: spektrofluorymetria, spektrometria, chromatografia żelowa, preparacja liposomów i egzosomów, pcr, transkrypcja, oznaczanie lipidów oraz RNA

- możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach
- udział w realizacji grantu NCN OPUS 12

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: dobra znajomość języka angielskiego, pełne zaangażowanie w badania naukowe.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

e-mail: zatwar@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Pozycja systematyczna i filogeneza wodarek z plemienia Lipochaetini (Diptera: Ephydridae).
Stadia preimaginalnewybranej grupy wodarek (Diptera: Ephydridae).

Proces powstawania hypopygium w ontogenezie u wyższych muchówek (Eremoneura).
Projekty własne kandydata, w zakresie biologii, systematyki i morfologii muchówek (Diptera), zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://biologia.wpt.uni.opole.pl/prof-dr-hab-tadeusz-zatwarnicki/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów
- miejsce dla doktoranta i potrzebny sprzęt (binokular, mikroskop optyczny i urządzenie do makrofotografii) oraz przygotowany materiał do opracowania

- możliwość samodzielnego ubiegania się o fundusze na badania i wizyty w zagranicznych instytucjach naukowych lub przygotowanie wspólnego wniosku o takie finansowanie
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych

- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: umiejętność korzystania z mikroskopu i programów komputerowych do edycji tekstu i grafiki.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Elena Yazykova

e-mail: eyazykova@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Projekty własne kandydata, w zakresie „Metody izotopowe w paleontologii”, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- dwie pracy doktorskie w toku,
- aktualnie realizacja kilku międzynarodowych projektów naukowych,
-
lista publikacji na stronie:
  https://orcid.org/0000-0002-6528-9875

 Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:

- możliwość korzystania z bogatej kolekcji okazów paleontologicznych, m.in. kręgowców z Krasiejowa
- możliwość korzystania z bazy piśmiennictwa specjalistycznego
-
możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- współpraca z Uniwersytetem w Getyngę

 Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoki poziom wiedzy w zakresie paleontologii izotopowej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl