Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Literaturoznawstwo (SD-NL-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Marek Błaszak

e-mail: marbla@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Brytyjska i amerykańska powieść morska.

Romans gotycki.
Ewent. projekty własne kandydata.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie
http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-marek-blaszak/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: biegłe opanowanie języka angielskiego w piśmie na poziomie co najmniej C1.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska

e-mail: sbrzozowska@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura polska II połowy XIX w. i pierwszych dekad wieku XX.

Komparatystyka literacka.
Ewent. projekty własne kandydata.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-sabina-brzozowska-dybizbanska/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Marek Dybizbański

e-mail: marek.dybizbanski@uni.opole.pl / mdybizbanski@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura romantyzmu.
Dramat, teatr.
Kultura popularna XIX wieku.
Projekty własne kandydata, w zakresie jw., zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
lista publikacji na stronie:
  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-marek-dybizbanski/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
-zaplecze badawcze projektów: biblioteki, archiwa (polskie i zagraniczne)
- biblioteki cyfrowe, internetowe bazy wiedzy
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Sabina Giergiel

e-mail: sgiergiel@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatury państw byłej Jugosławii.

Reprezentacje II wojny światowej w literaturze i kulturze krajów słowiańskich.
Holokaust (zwłaszcza w krajach byłej Jugosławii).
Pamięć o doświadczeniu Niemców po II wojnie światowej w Jugosłąwii.
Projekty własne kandydata, w zakresie memorystudies, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-sabina-giergiel/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: możliwość ubiegania się doktoranta o staż naukowy w serbskich ośrodkach naukowych (NAWA)

-  szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Jacek Gutorow

e-mail: gutorow@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Koncepcja czasu i czasowości w filozofii Henri Bergsona, Martina Heideggera, Edmunda Husserla i Wilhelma Diltheya.
Koncepcje pamięci i czasowości we współczesnej literaturze i filozofii.
Zwrot modernistyczny we współczesnej humanistyce.

 

Doświadczenie naukowe promotora:
lista publikacji na stronie:
http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-jacek-gutorow/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: książki
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: umiarkowane.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska

e-mail: akaczmarek@uni.opole.pl

Tematy badawcze:

Emil Zola – kronikarz Francji XIX w.

Cywilizacja życia codziennego w XIX w. na podstawie literatury realistycznej i naturalistycznej.

Projekty własne kandydata, w zakresie literatury francuskiej XIX wieku, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:

- lista publikacji na stronie:
  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-anna-kaczmarek-wisniewska/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:

- zaplecze badawcze projektów: dostęp do zagranicznych zasobów bibliotecznych (Bibliothèque nationale de France, centrum badawcze CNRS (Centre national de recherche scientifique) w Paryżu
- możliwość konsultacji ze specjalistami zagranicznymi wynikająca z przynależności promotora do towarzystw naukowych: SERD (Société des études romantiques et dix-neuviémistes) w Paryżu oraz AIZEN (Association internationale Émile Zola et le naturalisme) w Edmonton (stan Alberta, Kanada)

- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: doktorat u dwóch promotorów – polskiego i zagranicznego (doktorat en co-tutelle) w wybranych ośrodkach partnerskich
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka francuskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych i literackich i (ewentualnie) zredagowanie rozprawy doktorskiej.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Anna Ledwina

e-mail: aledwina@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Inność w komparatystyce literackiej.
Transgresja w tekstach kultury.
Tożsamość kulturowa płci.
Projekty własne kandydata, w zakresie literatury frankofońskiej zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-anna-ledwina/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe
- mobilność międzynarodowa doktoranta: możliwość współpracy z doktorantem przy realizacji projektu
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta w ośrodkach uniwersyteckich we Francji (Miluza, Tuluza, Dijon, Brest), Włoszech (Enna) i Portugalii (Porto)
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich) jw.

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka francuskiego.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Christian Lewandowski

e-mail: tlewandowski@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura rdzennych mieszkańców Ameryki początku XX w.
Krytyka kultury masowej połowy XX w.
Amerykańscy intelektualiści połowy XX w.
Ewent. projekty własne kandydata.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://tlewandowski.wixsite.com/home

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Paweł Marcinkiewicz

e-mail: pmarcinkiewicz@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Translatoryka.

Komparatystyka literacka.
Poezja amerykańska.
Projekty własne kandydata, w zakresie literaturoznawstwa zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronach:

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-pawel-marcinkiewicz/
https://orcid.org/0000-0002-7086-1805

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach: 
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe

- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta
-  szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Aneta Mazur

e-mail: amazur@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura polska i europejska II połowy XIX wieku.
„Ukrainizm” w prozie polskiej II połowy XIX wieku.
Komparatystyka literacka.
Literacka topika melancholii.
Ewent. projekty własne kandydata.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  
http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/prof-dr-hab-aneta-mazur/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe
- ewent. grant NPRH

Autor projektu/potencjalny promotor: prof . dr hab. Krystyna Modrzejewska

e-mail: krystyna.modrzejewska@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku.

Tożsamość kulturowa płci w teatrze francuskim XX wieku.
Sztuka uwodzenia we francuskim teatrze XX wieku.
Projekty własne kandydata,zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/prof-dr-hab-krystyna-modrzejewska/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe

- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: do uzgodnienia
-  szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich) do uzgodnienia. 

Autor projektu/potencjalny promotor:prof. UO dr hab. Stankomir Nicieja

e-mail: stann@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Reprezentacja zjawisk społecznych w kinie anglojęzycznym i wschodnioeuropejskim.
Utopia, antyutopia, apokalipsa: Utopijne wizje w literaturze i kulturze popularnej.
Współczesna powieść brytyjska i amerykańska.
Projekty własne kandydata, w zakresie literaturoznawstwa oraz kultury audiowizualnej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Bożena Olszewska

e-mail: bolszewska@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura dla dzieci i młodzieży.

Dydaktyka kształcenia literackiego.
Projekty własne kandydata, w zakresie zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/prof-dr-hab-bozena-olszewska/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach: 
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: specjalność nauczycielska przy tematachzakresu kształcenia kulturowo-literackiego.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Aleksandra Pająk

e-mail: apajak@uni.opole.pl

Tematy badawcze
Współczesna i najnowsza literatura czeska.
Reprezentacje wieku XIX we współczesnej literaturze czeskiej.
Tzw. czeska literatura katolicka.
Spór o sens czeskich dziejów w kontekście literackim (twórczość Jaroslava Durycha).
Projekty własne kandydata, w zakresie współczesnej i najnowszej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronach:
  https://orcid.org/0000-0002-6538-4848 
  
http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-aleksandra-pajak/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka czeskiego.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab.Andrea Rudolph

e-mail: rudolph@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura niemieckojęzyczna i kultura niemiecka od 1750 r. do współczesnościwe wszystkich gatunkach literackich i rodzajach tekstu.
LiteraturaŚląska w kontekstach: region, naród i Europa.
Propozycje projektów zainteresowanych kandydatów.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
https://repo.uni.opole.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1031301

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- biblioteki, biblioteki cyfrowe, archiwa

- możliwość mobilności międzynarodowej doktoranta: Instytucje w Niemczech i Austrii
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka niemieckiego.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Joanna Skolik

e-mail: jskolik.@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Joseph Conrad- życie i twórczość.

Joseph Conrad i kultura popularna.
Projekty własne kandydata,zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-joanna-skolik/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
-
zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe.

Autor projektu/potencjalny promotorprof. UO dr hab. Klara Szmańko

e-mail: kszmanko@uni.opole.pl

Tematy badawcze promotora:
Literatura amerykańska.

Studia amerykanistyczne.
Teoria literatury.
Literatura afro-amerykańska.
Literatura azjatycko-amerykańska.

Studia nad białością.
Studia nad "rasą".
Genderstudies.
Amerykański modernizm.
Postmodernizm oraz literatura amerykańska 19 wieku.
Projekty własne doktoranta.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-klara-szmanko/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe

- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka angielskiego.

Autorprojektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Ryszard W. Wolny

e-mail: rwolny@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Literatura postkolonialna (szczególnie australijska).
Literatura angielska (od 17. w.).
Projekty własne kandydata, w zakresie jak wyżej zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/ryszardwolny

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, bibliotekicyfrowe
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: posiadanie tytułu magistra (najchętniej w zakresie filologii angielskiej/ nauk o literaturze).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Daniel Pietrek

e-mail: dpietrek@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Komparatystyka literacka.
Literatura Niemiecka końca XIX i XX wieku.
Literatura Śląska.
Projekty własne kandydata, w zakresie literaturoznawstwa zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-daniel-pietrek/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki, biblioteki cyfrowe
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- polsko-niemieckie i niemieckie programy stypendialne (szczególnie DAAD).
-  szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Autor projektu / potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Adrian Gleń

e-mail: adrglen@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Prace z zakresu literatury polskiej i obcej XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metodologicznej (pogranicze filozofii, antropologii, socjologii i literaturoznawstwa; psychologii procesu twórczego, komparatystyki, hermeneutyki), nurtów poezji i prozy XX i XXI wieku.

Zainteresowania szczególne:
- hermeneutyka,
- historia i teoria krytyki literackiej,
- lingwizm jako orientacja poetycka,
- twórczość w szczególności: Juliana Kornhausera, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Mirona Białoszewskiego, Andrzeja Stasiuka.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-adrian-glen/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
-zaplecze badawcze projektów: biblioteki, archiwa (polskie)
- biblioteki cyfrowe, internetowe bazy wiedzy

 

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl