Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki o polityce i administracji (SD-NPA-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus

e-mail:apolus@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Polityka wewnętrzna i zagraniczna RFN.
Stosunki polsko-niemieckie.
Specyfika pograniczy i współpraca transgraniczna.
Projekty własne kandydata, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka niemieckiego do pisania prac dotyczących dwóch pierwszych tematów badawczych.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Adam Drosik

e-mail: adrosik@uni.opole.pl

Tematybadawcze:
Zarządzanie wizerunkiem politycznym.
Polityczny public relations – szczególnie zarządzanie kryzysowe.
Zrównoważony rozwój w kontekście nauki o polityce i administracji.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://orcid.org/0000-0002-5538-0472
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194035726

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zuba

e-mail: kzuba@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Integracja europejska (szczególnie polityka europejska państw).
Polityka w Polsce.
Przywództwopolityczne.
Projekty własne kandydata, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://politologia.uni.opole.pl/prof-krzysztof-zuba/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Marek Chyliński

e-mail: mchylinski@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Media a polityka.
Komunikowanie polityczne.
Kompetencje informacyjne i kompetencje medialne.
Poszukiwanie informacji i zarządzanie informacją.
Zarządzanie mediami.
Metodologia dziennikarska.
Problematyki jakości przekazów medialnych.
Normatywne teorie mediów.
Nowe media.
Projekty własne kandydata, w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://politologia.uni.opole.pl/marek-chylinski/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Sławomir Czapnik

e-mail: s.czapnik@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Komunikowanie społeczne i polityczne.

Teoriapolityki.

Bezpieczeństwo.

Projekty własne kandydata, w zakresie komunikowania, teorii polityki i bezpieczeństwa, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Czapnik/research

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: biegła znajomość języka angielskiego.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Kamil Minkner

e-mail: kminkner@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Kultura/sztuka a polityka; polityka kulturalna/kultura polityczna.
Teoria polityka (kryteria upolitycznienia; problem polityczności; wiedza polityczna).
Biopolityka; relacje między biologią (biotechnologią i polityką); transhumanizm i posthumanizm.
Sztuczna inteligencja.
Projekty własne kandydata, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwościmobilnościmiędzynarodowejdoktoranta: szczegółowe rozwiązania będą pozwiązane z konkretnym tematem
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Rafał Riedel

e-mail: rriedel@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Polityka gospodarcza, integracja monetarna, federalizm fiskalny, koncepcje zróżnicowanej integracji,  ekonomia polityczna kryzysu w Europie, europeizacja, EUROsceptycyzm, ewolucja instytucji Unii Europejskiej, wybrane polityki wspólnotowe (polityka energetyczna i klimatyczna, zdrowotna, inne), teorie integracji regionalnej, zorganizowane grupy interesów, społeczeństwo obywatelskie, demokratyzacja, konsolidacja, populizm.
Projekty własne kandydata, w zakresie szeroko rozumianych nauk politycznych i ekonomii, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://politologia.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wykaz-opublikowanych-prac-pl-wg-kategorii-1.pdf

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:
Kierownik międzynarodowego projektu badawczego NCN (Narodowe Centrun Nauki) / DFG (Deutsche ForschungsGemeinschaft) w ramach programu „Beethoven“, pt.: „Zorganizowane grupy interesów jako „brakujące ogniwo” w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych” / „The “Missing Link”: Examiningorganizedinterests in post-communist policy-making”
Zastępca Redaktora Naczelnego (oraz członek Rady Redaktycjnej)  kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in EuropeanAffairs” – Program Wydawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Komisji „Studia nad Przyszłością Górnego Śląska“  – Polska Akademia Nauk, szerzej http://politologia.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/01/WYKAZ-pl.pdf
możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: w ramach realizowanych przez promotra grantów i projektów np. Uniwersytet w Konstancji (Niemcy), TU – Chemnitz (Niemcy), HSG – SanktGallen (Szwajcaria)
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: biegłość w języku angielskim.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Robert Geisler

e-mail: rgeisler@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Wyzwania zarządzania publicznego (New Public Management) i polityk publicznych w perspektywie globalnej, krajowej i lokalnej.
Ekosystem innowacji (organizacje sieciowe).
Polityki publiczne w obszarze instytucji kultury, instytucji edukacji i rynku pracy.
Zarządzanie wiedzą/metodologia pozyskiwania wiedzy (Big Data).
Projekty własne kandydata, w zakresie studiów nad organizacjami/socjologii polityki, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://orcid.org/0000-0002-0218-980X

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:
a)dostęp do interesariuszy w województwie opolskim w obszarze władz samorządowych, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury
b) dostęp do interesariuszy w ekosystemie innowacji w obszarze w kultury – Moving Lab (Luksemburg)
c) dostęp do interesariuszy w ekosystemie innowacji społecznych (Impact Hub Vienna)
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: udział w programie Erasmus Plus
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych (nauki o polityce, socjologia, nauki o zarządzaniu, ekonomia); bardzo dobra znajomość metodologii badań społecznych (w nurcie ilościowym i jakościowym); bardzo dobra znajomość współczesnej teorii społecznej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl