Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Odnawialne źródła energii > Odnawialne Źródła Energii- II stopnia

Odnawialne Źródła Energii- II stopnia (6-PRK-OZE-S.M.15)

II stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

Rekrutacja na kierunek prowadzona będzie w turze zimowej - od grudnia 2020 r.

Opis kierunku

Studia na  kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta  w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

 Studia inżynierskie trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej  i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru.

Działalność studencka

 W Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Telefon kontaktowy

Telefon: 77 401 60 70/60 63

zadzwoń

Adres e-mail

jmalinowska@uni.opole.pl

mpiechaczek@uni.opole.pl

Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

    

 

Przyznawane kwalifikacje:

Magister odnawialnych źródeł energii

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii drugiego stopnia dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz innych przedmiotów specjalistycznych objętych programem studiów i wykazuje biegłość z wybranego kierunku studiów pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada także wiedzę specjalistyczną z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu pozyskiwania energii. Absolwent jest również przygotowany do poruszania się w obszarze nowych technologii i współczesnych metod wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, wynika to z charakteru studiów oraz profilu kształcenia w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, administracji rządowej i samorządowej, w firmach zajmujących się instalacją i sprzedażą systemów odnawialnych źródeł energii, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Ponadto studia przygotowują absolwenta do projektowania inżynierskiego dowolnych urządzeń energetyki odnawialnej jak np. pomp ciepła, kolektorów słonecznych,paneli fotowoltaicznych czy małych elektrowni wiatrowych i wodnych. Absolwent przygotowany jest do wykonawstwa i eksploatacji urządzeń technicznych, pomiarów diagnostycznych, kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent ma wykształcone przyzwyczajenia do ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii zatwierdzone uchwałą nr 11/6/2016-2020 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 09 marca 2017 r.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla Kierunku Odnawialne Źródła Energii

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl