Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Animacja kultury i arteterapia

Animacja kultury i arteterapia (2-KRK-PEAKIA-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, 2. Absolwent posiada uprawnienia do pracy zawodowej w instytucjach systemu edukacji pozaszkolnej, kultury i mediów, opieki, wsparcia i pomocy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach rozrywkowych, warsztatach terapii zajęciowej, ogniskach pracy twórczej, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, ośrodkach promocji zdrowia psychospołecznego. Na stanowiskach na których nieodzowna jest interwencja animacyjna zarówno w sektorze społeczno-politycznym i subkultur współczesnego społeczeństwa masowego. 3. Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: a. Umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur, b. Organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, c. Diagnozowania problemów społeczno kulturowych środowiska, d. Animacji różnorodnych form pracy społeczno-kulturalnej, e. Prowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem takich dziedzin sztuki jak: plastyka, literatura, taniec, teatr, film, f. Kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturalnymi i wychowawczymi środowiska lokalnego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl