Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (2-KRK-PEEEJA-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: - absolwent posiada kwalifikacje i uprawnienia zawodowe - uzyskuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy zawodowej - uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie - nabywa kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnych typach przedszkoli oraz w szkole podstawowej w klasach I-III - posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej - posiada kompetencje pedagogiczno-praktyczne, metodyczne, językowe, organizacyjne, komunikacyjne oraz jest przygotowany do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalaym

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem ( wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria). Program studiów zgodny ze standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ( stan na dzień 13.02.2007, zał. 78) Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem z oceną lub tylko zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia. Student musi napisać pracę dyplomową w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części, egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl