Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Edukacja elementarna z językiem obcym

Edukacja elementarna z językiem obcym (2-KRK-PEEEJO-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: brak danych
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu specjalności, absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w przedszkolach i innych typach wychowanie przedszkolnego oraz jako nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka obcego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Posiadane kompetencje: - organizacyjne, diagnostyczne, społeczne - absolwent został wyposażony w wiedzę teoretyczne i praktyczną niezbędną w pracy nauczyciela i pedagoga, posiada umiejętności w zakresie współpracy z rodzinami i środowiskiem, - organizowania szeroko pojętej działalności w przedszkolu, szkole i środowisku, - posiada cechy kreatywne.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl