Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Edukacja kreatywna z medialną

Edukacja kreatywna z medialną (2-KRK-PEEKM-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe, na których podst. kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego magisterskiego w określonej dziedzinie nauki

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje na bazie studiów I i II stopnia ( licencjackich i magisterskich) przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy w różnych typach instytucji oświatowo – kulturalnych między innymi Domy Kultury, świetlice kulturalno – oświatowe w szkołach do prowadzenia zajęć kreatywnych, medialnych oraz do różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Po odbyciu stażu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ma prawo do awansu zawodowego.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl