Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Edukacja kreatywna z medialną

Edukacja kreatywna z medialną (2-KRK-PEEKM-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie Ma przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy zawodowej Absolwent ma prawo do pracy jako nauczyciel prowadzący ścieżkę medialną w różnych typach szkół oraz wszelkiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w instytucjach kulturalno – oświatowych i medialnych Posiada kompetencje w zakresie: - organizowania szeroko pojętej działalności kulturalnej w środowisku, - organizowanie różnorodnych forum pracy artystycznej, środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, - posiada umiejętności w zakresie współpracy z instytucjami kulturalnymi i medialnymi, - tworzenie i realizowanie programów artystycznych dla środowiska - tworzenie programów metodycznych dla szkół i przedszkoli

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl