Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - higiena pracy z doradztwem zawodowym

Pedagogika - higiena pracy z doradztwem zawodowym (2-KRK-PEHP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

- absolwent ma przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dorosłymi - absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa i reorientacji zawodowej, w szkołach, w zakładach pracy (np. w dziale naboru i doboru kadr pracowniczych, nadzoru i zarządzania, higieny pracy) na stanowiskach, na których nieodzowna jest wiedza o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości - posiada kompetencje specjalizacyjne: * absolwent potrafi organizować i kierować formami szkoleń * absolwent potrafi pełnić zadania menadżera w systemie zarządzania jakością, higieny pracy oraz naboru i selekcji pracowników * absolwent posiada umiejętności w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w wyborze zawodu, * posiada umiejętności diagnozowania i prognozowania zjawisk patologii, potrzeb i oczekiwań pracowników, poziomu zadowolenia i identyfikacji z organizacją * posiada umiejętności organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec kontrkultur pracowniczych.

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl