Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą

Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą (2-KRK-PEKWP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe Absolwent uzyskuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy zawodowej Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie. Nabywa kwalifikacje do pracy w kl. I-III szkoły podstawowej oraz prowadzenia zajęć z przedmiotu Przyroda w szkole podstawowej. Posiada kompetencje: - organizacyjne, diagnostyczne, pedagogiczno-praktyczne w zakresie kształcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Ponadto jest przygotowany do organizowania pracy w środowisku i współpracy z rodzicami.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl