Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym (2-KRK-PEKWWP-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym sprzyja osiąganiu sukcesu zawodowego i satysfakcji osobistej. W tym okresie pod kierunkiem nauczyciela kształtuje się fundament osobowości jednostki. Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą rolę w systemie edukacji. W krajach Unii Europejskiej również docenia się, a nawet wyróżnia edukację przedszkolną, dlatego wzrastać będzie zapotrzebowanie na wykształconych nauczycieli szczebla początkowego i przedszkolnego. Studia poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalizacyjnych, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. I tak wyposażony w wiedzę i umiejętności absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje zawodowe – nauczycielskie i pedagogiczne. Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma dyplom i suplement w języku angielskim, uprawniający do nostryfikowania studiów oraz podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej,
Współczesne tendencje w kształceniu zintegrowanym,
Praca z uczenim zdolnym,
Wartości i normy etyczne w edukacji,
Systemy edukacyjne,


Studenci tej specjalności poszerzają kwalifikacje i prowadzą badania naukowe we współpracy z wybranymi partnerami zagranicznymi.

 Co można robić po tych studiach?

Absolwenci uzyskują interdyscyplinarną wiedzę o rozwoju osobowości, emocji, motywacji procesów intelektualno-poznawczych co pozwala na tworzenie innowacyjnych projektów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobywają pogłębione umiejętności badawcze, wiedzę do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Posiada kompetencje w zakresie:

  • organizowania procesu edukacyjnego z wykorzystaniem najnowszych badań interdyscyplinarnych;
  • organizowania pracy zespołowej z wykorzystaniem podmiotów środowiska lokalnego;
  • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i jej zastosowanie w praktyce;
  • umie formułować i wyrażać własne poglądy, przejawiać refleksyjność w działaniach edukacyjnych;
  • ma opanowany warsztat pracy metodycznej w zakresie stymulowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • pogłębione kompetencje diagnostyczne, organizacyjne i społeczne.


Po ukończeniu tej specjalności na bazie studiów I stopnia, absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz jako nauczyciel klas I – III szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekterarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu wymienionych specjalności, absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w przedszkolach i innych typach wychowania przedszkolnego oraz jako nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej. Posiadane kompetencje: - organizacyjne, diagnostyczne, społeczne - absolwent został wyposażony w wiedzę teoretyczne i praktyczną niezbędną w pracy nauczyciela i pedagoga, posiada umiejętności w zakresie współpracy z rodzinami i środowiskiem, - organizowania szeroko pojętej działalności w przedszkolu, szkole i środowisku, - posiada cechy kreatywne.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl