Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym (2-KRK-PEPMDWP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.
  

Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

Tworzenie sieci instytucji żłobkowych, żłobko-przedszkolnych wymaga przygotowania odpowiedniej kadry pedagogicznej, co w sposób szczególny wpisuje się w oczekiwania społeczne, a także podjęte prace ministerialne w zakresie tworzenia nowych dostosowanych również do oczekiwań młodych ludzi warunków pracy w obrębie opieki, edukacji i wczesnej interwencji małego dziecka. Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę interdyscyplinarną oraz kompetencje w zakresie opieki, zdrowia, rozwoju, wychowania dzieci od 6 miesiąca życia do 6 lat. Dysponować będzie rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu pedagoga, zostanie wyposażony w wiedzę innowacyjną i współczesne umiejętności w zakresie stymulowania, wspierania, wspomagania rozwoju małych dzieci zgodnie z najnowszymi wynikami badań nauk społecznych i humanistycznych. Zajęcia na tej specjalności prowadzone są przez specjalistów z dziedziny psychologii, medycyny, neurodydaktyki, socjologii i pedagogiki małego dziecka. Wśród szeregu umiejętności absolwent pedagogiki małego dziecka uzyska kompetencje w zakresie: profilaktyki i opieki pielęgnacyjnej małego dziecka; organizowania procesu stymulującego rozwój dziecka; diagnozowania i prowadzenia zajęć rozwijających potencjał dziecka; dysponowania praktycznymi umiejętnościami w pracy z małymi dziećmi i okresu przedszkolnego; współdziałania z rodzicami i innymi podmiotami środowiska lokalnego; przygotowania do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej, indywidualizowania procesu edukacyjnego, zaspokajania potrzeb dzieci; znajomości metod, form aktywizujących rozwój dzieci i właściwe ich wykorzystanie. Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie oraz nabywa kwalifikacje pedagoga i opiekuna małego dziecka.

 Wybrane przedmioty na tej specjalności

    Pedagogika małego dziecka,
    Pediatria,
    Pielęgnacja, opieka i profilaktyka,
    Diagnoza pedagogiczna,
    Metody i techniki pracy z małym dzieckiem,
    Pedagogika przedszkolna
    Warsztaty kreatywno – teatralne,
    Psychologia rozwojowa,

Co można robić po tych studiach?

Absolwent ma możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w żłobko-przedszkolach, żłobkach i innych formach opieki i edukacji małego dziecka; ma możliwości organizowania indywidualnych form opieki i wychowania małego dziecka i dzieci w wieku przedszkolnym.

 Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

 Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia specjalności Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, może kontynuować naukę na następujących kierunkach/specjalnościach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekretarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe. Absolwent uzyskuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy zawodowej. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie. Nabywa kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w różnego typu placówkach i w żłobkach, jako kwalifikowany nauczyciel. Posiada kompetencje: - organizacyjne, diagnostyczne, pedagogiczno -praktyczne w zakresie kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Ponadto jest przygotowany do organizowania pracy w środowisku i współpracy z rodzicami.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl